Počítačové

Základy obsluhy osobního počítače

Na základě akreditace: MSMT-33806/2013-1/786, platné od: 07.11.2013 do: 07.11.2016
Délka kurzu: 40 hodin (5 dní) a zkouška 2 hodiny
Minimální počet účastníků: 10, požadované vzdělání: Ukončené základní vzdělání
Cena: 4.800,- Kč (DPH 0%)
Absolvent kurzu:  zná základní znalost obsluhy osobního počítače, ovládá orientaci v terminologii, umí základy ovládání MS Windows, zná základní návyky práce se soubory a adresáři, má znalost textového editoru MS Word do úrovně základního používaní a zná psaní jednoduché korespondence. Umí obsluhovat a vyhledávat na internetu a v portálech veřejné správy, umí si založit a používat emailovou poštu.
Osnova: Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 hod., Základní pojmy a úvod do problematiky 4 hod., Práce s PC správa souborů 7 hod., Textový editor 14 hod., Internet a vyhledávání v internetu 7 hod., Elektronická pošta 5 hod., Důležité portály 2 hod.

Obsluha osobního počítače

Na základě akreditace: MSMT-37102/2013-1/847, platné od: 07.11.2013 do: 07.11.2016
Délka kurzu: 80 hodin (10 dní) a zkouška 4 hodiny
Minimální počet účastníků: 10, požadované vzdělání: Ukončené základní vzdělání
Cena: 9.000,- Kč (DPH 0%)
Absolvent kurzu: zná obsluhu osobního počítače, ovládá orientaci v terminologii, umí ovládat MS Windows, zná základní návyky práce se soubory a adresáři, má znalost textového editoru MS Word, tabulkového procesoru MS Excel, prezentačního softwaru MS PowerPoint. Umí obsluhovat a vyhledávat na internetu a v portálech veřejné správy, umí si založit a používat emailovou poštu.
Osnova:  Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 hod., Základní pojmy a úvod do problematiky 9 hod., Práce s PC správa souborů 14 hod., Textový editor 17 hod., Tabulkový procesor 17 hod., Prezentační software 7 hod., Internet a vyhledávání v internetu 8 hod., Elektronická pošta 5 hod., Důležité portály 2 hod.

 

Administrátor osobního počítače v prostředí MS Windows

Na základě akreditace: MSMT-33806/2013-1/786, platné od: 07.11.2013 do: 07.11.2016
Délka kurzu: 120 hodin (15 dní) a zkouška 6 hodiny
Minimální počet účastníků: 10, požadované vzdělání: Ukončené základní vzdělání, další předpoklady: znalost obsluhy osobního počítače
Cena: 15.500,- Kč (DPH 0%)
Absolvent kurzu: je schopen zastávat pozici informačního technika, juniorskou správcovskou pozici v podnikové síti s operačním systémem Windows, nebo pracovat na pozici správce sítě pobočky ve větší společnosti, případně na pozici samostatného správce v malé firmě. Absolvent umí pracovat s textem, pracovat s tabulkovým procesorem, pracovat s prezentacemi, používat databázový software. Absolvent zná základní terminologii a názvosloví, nejčastější potíže HW a jeho projevy,  nastavení práv NTFS /správu uživatelů/, jednotlivé protokoly a aplikace/ NAT vs. Proxi/,  rozdíl mezi LAN, MAN, WAN, bezpečnost ICT
Osnova: Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 hod., Základní pojmy a úvod do problematiky 6 hod., HW počítače a jeho diagnostika 14 hod., Použití počítače a správa souborů 7 hod., Kancelářské aplikace 28 hod., Práce s internetem a komunikace 14 hod., Počítačové sítě 21 hod., Bezpečnost ICT 21 hod., Opakování a souhrnná cvičení 8 hod.

 

 Technik výpočetních systémů

Na základě akreditace: MSMT-33806/2013-1/786, platné od: 07.11.2013 do: 07.11.2016
Délka kurzu: 80 hodin (10 dní) a zkouška 6 hodiny
Minimální počet účastníků: 10, požadované vzdělání: Ukončené středoškolské vzdělání, další předpoklady: znalost obsluhy osobního počítače
Cena: 12.500,- Kč (DPH 0%)
Absolvent kurzu:  je schopen zastávat pozici technika v IT firmě, počítačovém obchodě, juniorskou správcovskou pozici zaměřenou na klientské OS a HW. Má komplexní dovednosti v oblasti počítačového HW, vhodnosti jednotlivých komponent a diagnostiky. Ovládá instalaci klienstkých operačních systémů včetně základních konfigurací. Po skončení kurzu je schopen diagnostikovat závadu HW a provést výměnu jak v PC tak v notebooku. Je schopen nainstalovat a zkonfigurovat běžné operační systémy. Ovládá montáž a demontáž osobního počítače.
Osnova: Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 hod., Základní pojmy a úvod do problematiky 6 hod., HW počítače 7 hod., Montáž osobního počítače 14 hod., Periférie počítače 7 hod., Diagnostika a opravy 18 hod., Instalace operačních systémů 21 hod., Opakování a souhrnná cvičení 6 hod.

 

Tvorba www stránek

Na základě akreditace: MSMT-33806/2013-1/786, platné od: 07.11.2013 do: 07.11.2016
Délka kurzu: 80 hodin (10 dní) a zkouška 4 hodiny
Minimální počet účastníků: 10, požadované vzdělání: Ukončené základní vzdělání, další předpoklady: znalost obsluhy osobního počítače
Cena: 9.500,- Kč (DPH 0%)
Absolvent kurzu: Umí vytvářet a upravovat www stránky dle zadání a to od jednoduchých až po složitější včetně vložení „diskuze“ a využívání běžných redakčních systémů. Po kurzu je schopen rozhodnout v čem optimálně udělat jaké stránky, rozumí HTML kódu, chápe kaskádové styly a umí pracovat s běžnými redakčními systémy. Stránky umí nahrávat pomocí FTP, měnit i vytvářet. Zná, jak fungují doménová jména a umí tak založit nové stránky. Dokáže navrhnout i další věci potřebné k provozu webové prezentace, tedy vhodný hosting, potřebné výkony, vhodný redakční systém, nebo jen statickou prezentaci.
Osnova: Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 hod., Úvod do HTML a CSS 42 hod., Redakční systémy 28 hod., Souhrnná cvičení 9 hod.

 

 Programátor www aplikací

Na základě akreditace: MSMT-33806/2013-1/786, platné od: 07.11.2013 do: 07.11.2016
Délka kurzu: 120 hodin (15 dní) a zkouška 6 hodiny
Minimální počet účastníků: 10, požadované vzdělání: Ukončené středoškolské vzdělání, další předpoklady: znalost obsluhy osobního počítače
Cena: 17.500,- Kč (DPH 0%)
Absolvent kurzu: Absolvent kurzu zvládá vytvoření a zprovoznění webové aplikace (stránek) dle zadání od velmi jednoduché až ke složitější aplikaci, včetně základní správy webového serveru (Apache), definování virtuálních serverů, FTP komunikace a správy použité databáze (MySQL). Absolvent umí vytvářet www stránky a aplikace pomoci technologií XHTML a CSS, PHP s využitím databáze MySQL. Absolvent je schopen pracovat samostatně a své poznatky a umí znalosti rozšiřovat a plně využít ve svém zaměstnání. Díky základům webové grafiky a alespoň úvodním informacím o použitelných grafických programech absolvent umí navrhovat vzhled webových stránek.
Osnova: Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 hod., Úvod do HTML, XHTML a CSS 20 hod., Instalace webového serveru a základní konfigurace pro práci s PHP a MySQL 4 hod., Vývojové prostředí pro webové aplikace 3 hod., Úvod do PHP 4 hod., Základní úkony v PHP 14 hod., Pokročilé funkce a použití PHP 14 hod., Formuláře XHTML a zpracování v PHP 7 hod., Úvod do databází 3 hod., MySQL a SQL příkazy 11 hod., Práce s daty v PHP 14 hod., Použití grafických programů pro návrh webu 7 hod., Praktické projekty 18 hod.

Kontakty:

TERRA FELIX s.r.o.
IČ: 27304043
DIČ: CZ27304043
Sídlo společnosti:
Kloknerova 2249/9,
148 00 Praha 4 – Chodov
info@terra-felix.com

CENTRÁLA ŠKOLENÍ:
ZÁMECKÝ PIVOVAR FRÝDLANT
Hejnická 4073, Frýdlant
recepce@terra-felix.com
+420 487 989 000

Pobočka Liberec:
Na Poříčí 116/5, Liberec 2
liberec@terra-felix.com

Pobočka Praha:
praha@terra-felix.com

KONTAKTNÍ OSOBA:
Pavlína Vávrová
manažerka školení
pavlina.vavrova@terra-felix.com
+420 777 202 030
termíny, přihlášky, informace o školeních