Podnikání a administrativa

Základy podnikání SŠ

Na základě akreditace: MSMT-37103/2013-1/848, platné od: 07.11.2013 do: 07.11.2016
Délka kurzu: 120 hodin (15 dní) a zkouška 3 hodiny
Minimální počet účastníků: 10, požadované vzdělání: Ukončené středoškolské vzdělání
Cena: 13.600,- Kč (DPH 0%)
Absolvent kurzu: Úspěšný absolvent kurzu zná, jaká všechna potvrzení a registrace musí získat, aby vůbec mohl začít podnikat. Zná související zákony a umí si vyhledat jejich celý obsah. Umí si sestavit podnikatelský plán a odhad očekávaných nákladů a výnosů pro zjištění ekonomického výsledku, zda se konkrétní podnikatelskou činností vůbec uživí. Umí si vést přehledně doklady a daňovou evidenci, umí si vyplnit Přiznání k dani z příjmů. Umí pracovat s počítačem, zná základy práce s výpočetní technikou.Má základy znalostí Jak úspěšně komunikovat se zákazníkem, ví, co je to Marketing a jak pomáhá dobře zvolená reklama v podnikání. Úspěšný absolvent umí vést Daňové evidence pro více drobných podnikatelů.
Osnova: Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 hodina, Psychologie v praxi podnikatele 11 hodin, Právní otázky založení a provozování podniku 12 hodin, Daňová soustava 6 hodin, Účetnictví v podniku 12 hodin, Mzdové účetnictví 6 hodin, Finanční zdroje a podpory malých a středních podniků 6 hodin, Marketing 6 hodin, Personalistika 6 hodin, Podnikání v rámci EU 6 hodin, Využití nástrojů CePO, SBC a PVS (internetové aplikace) 12 hodin, Podnikatelský záměr teorie 18 hodin, Podnikatelský záměr sepsání a konzultace 18 hodin.

 

Základy podnikání ZŠ

Na základě akreditace: MSMT-46226/2013-1/1051, platné od: 13.12.2013 do: 13.12.2016
Délka kurzu: 150 hodin (19 dní) a zkouška 3 hodiny
Minimální počet účastníků: 10, požadované vzdělání: Ukončené základní vzdělání
Cena: 18.000,- Kč (DPH 0%)
Absolvent kurzu: Úspěšný absolvent kurzu zná, jaká všechna potvrzení a registrace musí získat, aby vůbec mohl začít podnikat. Zná související zákony a umí si vyhledat jejich celý obsah. Umí si sestavit podnikatelský plán a odhad očekávaných nákladů a výnosů pro zjištění ekonomického výsledku, zda se konkrétní podnikatelskou činností vůbec uživí. Umí si vést přehledně doklady a daňovou evidenci, umí si vyplnit Přiznání k dani z příjmů. Umí pracovat s počítačem, zná základy práce s výpočetní technikou.Má základy znalostí Jak úspěšně komunikovat se zákazníkem, ví, co je to Marketing a jak pomáhá dobře zvolená reklama v podnikání. Úspěšný absolvent umí vést Daňové evidence pro více drobných podnikatelů.
Osnova: Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 hodina, Psychologie v praxi podnikatele 13 hodin, Právní otázky založení a provozování podniku 16 hodin, Daňová soustava 10 hodin, Účetnictví v podniku 14 hodin, Mzdové účetnictví 8 hodin, Finanční zdroje a podpory malých a středních podniků 8 hodin, Marketing 8 hodin, Personalistika 8 hodin, Podnikání v rámci EU 8 hodin, Využití nástrojů CePO, SBC a PVS (internetové aplikace) 16 hodin, Podnikatelský záměr teorie 20 hodin, Podnikatelský záměr sepsání a konzultace 20 hodin.

 

Obchodní zástupce

Na základě akreditace: MSMT-874/2014-1/67 platné od: 14.1.2014 do: 14.1.2017
Délka kurzu: 100 hodin (13dní) a zkouška 2 hodiny.
Minimální počet účastníků: 10, požadované vzdělání: Ukončené středoškolské vzdělání
Cena: 11.800,- Kč (DPH 0%)
Absolvent kurzu: Naučí se kreativitě, asertivitě, dobré a pohodové organizaci práce, vstřícné komunikaci, stejně tak jako vyjednávání a základním obchodním dovednostem. Bude umět vytipovat potencionální zákazníky a následně s nimi jednat, nabídnout jim výrobky či služby, konkretizovat informace o vlastnostech, parametrech a ceně nabízených výrobků či služeb, konzultovat případné speciální požadavky zákazníka, zaškolit obsluhu, zjišťovat spokojenost získaných zákazníků, dojednat nákup zboží pro mateřskou firmu, orientovat se v obchodní dokumentaci, smluvně závazkových vztazích, zpracovat nabídky s pomocí PC, umět jednat s lidmi a vést obchodní jednání.Absolventi jsou vybaveni znalostmi z psychologie a sociologie, seznámí se v průběhu studia s moderními technologiemi administrativy, technikami a možnostmi jejich využití. Rozšíří jejich znalosti dovednosti nebo je připraví na novou pozici komplexně. Umí pracovat s počítačem, zná základy práce s výpočetní technikou.
Osnova: Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1, Základy práce na PC 15, Základy marketingu 16, Účetní a obchodní doklady a dokumentace 8, Etika 8, Komunikace 8, Psychologie prodeje 8, Prezentace 8, Vedení obchodního jednání 16, Základy práva 8, Obchodně-smluvní problematika 8

Organizačně technický pracovník

V akreditačním řízení, očekáváme leden-únor 2014

Kontakty:

TERRA FELIX s.r.o.
IČ: 27304043
DIČ: CZ27304043
Sídlo společnosti:
Kloknerova 2249/9,
148 00 Praha 4 – Chodov
info@terra-felix.com

CENTRÁLA ŠKOLENÍ:
ZÁMECKÝ PIVOVAR FRÝDLANT
Hejnická 4073, Frýdlant
recepce@terra-felix.com
+420 487 989 000

Pobočka Liberec:
Na Poříčí 116/5, Liberec 2
liberec@terra-felix.com

Pobočka Praha:
praha@terra-felix.com

KONTAKTNÍ OSOBA:
Pavlína Vávrová
manažerka školení
pavlina.vavrova@terra-felix.com
+420 777 202 030
termíny, přihlášky, informace o školeních