Účetnictví a ekonomika

Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) SŠ

Na základě akreditace: MSMT-37106/2013-1/849, platné od: 06.12.2013 do: 06.12.2016
Délka kurzu: 170 hodin (22 dní) a zkouška 6 hodiny
Minimální počet účastníků: 10, požadované vzdělání: Ukončené středoškolské vzdělání, další předpoklady: znalost obsluhy osobního počítače
Cena: 19.800,- Kč (DPH 0%)
Absolvent kurzu: orientuje se v problematice vedení daňové evidence živnostníků a účtování účetních jednotek obchodních společností, umí evidovat operace jednotlivých agend (faktury přijaté a vystavené, banku a pokladnu, majetek, zásoby, mzdy), ovládá souvztažnosti účtování účetních případů potřebných ke komplexnímu vedení účetnictví účetních jednotek obchodních společností včetně účetní uzávěrky a závěrky. Umí využívat ekonomický systém k účtování dokladů jednotlivých agend včetně finálních výstupů při ukončení zdaňovacího období.
Osnova: Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 hod., Účetnictví bez PC 103 hod., Daňová evidence bez PC 32 hod., Účetnictví na PC 24 hod., Daňová evidence na PC 10 hod.

Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) ZŠ

Na základě akreditace: MSMT-46320/2013-1/1063, platné od: 12.12.2013 do: 12.12.2016
Délka kurzu: 300 hodin (38 dní) a zkouška 6 hodiny
Minimální počet účastníků: 10, požadované vzdělání: Ukončené základní vzdělání, další předpoklady: znalost obsluhy osobního počítače
Cena: 29.800,- Kč (DPH 0%)
Absolvent kurzu: orientuje se v problematice vedení daňové evidence živnostníků a účtování účetních jednotek obchodních společností, umí evidovat operace jednotlivých agend (faktury přijaté a vystavené, banku a pokladnu, majetek, zásoby, mzdy), ovládá souvztažnosti účtování účetních případů potřebných ke komplexnímu vedení účetnictví účetních jednotek obchodních společností včetně účetní uzávěrky a závěrky. Umí využívat ekonomický systém k účtování dokladů jednotlivých agend včetně finálních výstupů při ukončení zdaňovacího období.
Osnova: Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 hodina, Úvod do problematiky, základy účetnictví 20 hodin, Oběžný majetek 12 hodin, Dlouhodobý majetek 12 hodin, Zúčtovací vztahy 20 hodin, Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 12 hodin, Náklady 12 hodin, Výnosy 12 hodin, Účetní uzávěrka a závěrka 20 hodin, Zaměstnanci 20 hodin, Daňové zákony 20 hodin, Zahraniční obchod v rámci EU 10 hodin, Zahraniční obchod mino EU 9 hodin, Úvod do DE 8 hodin, Daňová evidence příjmů a výdajů 20 hodin, Daňová evidence majetku a závazků 20 hodin, Uzávěrka v DE 12 hodin, Účetnictví na PC 40 hodin, Daňová evidence na PC 20 hodin.

 

Účetnictví (s využitím výpočetní techniky) SŠ

Na základě akreditace: MSMT-46320/2013-1/1063, platné od: 12.12.2013 do: 12.12.2016
Délka kurzu: 160 hodin (20 dní) a zkouška 4 hodiny
Minimální počet účastníků: 10, požadované vzdělání: Ukončené střední vzdělání, další předpoklady: znalost obsluhy osobního počítače
Cena: 18.300,- Kč (DPH 0%)
Absolvent kurzu: orientuje se v problematice účtování účetních jednotek obchodních společností a živnostníků, umí evidovat operace jednotlivých agend (faktury přijaté a vystavené, banku a pokladnu, majetek, zásoby, mzdy), ovládá souvztažnosti účtování účetních případů potřebných ke komplexnímu vedení účetnictví účetních jednotek obchodních společností včetně účetní uzávěrky a závěrky. Umí využívat ekonomický systém k účtování dokladů jednotlivých agend včetně finálních výstupů při ukončení zdaňovacího období.
Osnova: Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 hodina, Úvod do problematiky, základy účetnictví 18 hodin, Oběžný majetek 6 hodin, Dlouhodobý majetek 6 hodin, Zúčtovací vztahy 11 hodin, Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6 hodin, Náklady 6 hodin, Výnosy 6 hodin, Účetní uzávěrka a závěrka 18 hodin, Zaměstnanci 14 hodin, Daňové zákony 14 hodin, Zahraniční obchod v rámci EU 4 hodin, Zahraniční obchod mino EU 4 hodin, Účetnictví na PC 46 hodin.

Daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) SŠ

Na základě akreditace: MSMT-851/2014-1/66, platné od: 14.1.2014 do: 14.1.2017
Délka kurzu: 80 hodin (10 dní) a zkouška 4 hodiny
Minimální počet účastníků: 10, požadované vzdělání: Ukončené středoškolské vzdělání, další předpoklady: znalost obsluhy osobního počítače
Cena: 9.800,- Kč (DPH 0%)
Absolvent kurzu: orientuje se v problematice vedení daňové evidence, umí evidovat operace jednotlivých agend (faktury přijaté a vystavené, banku a pokladnu, majetek, zásoby, mzdy), ovládá komplexní vedení daňové evidence včetně účetní uzávěrky a závěrky. Umí využívat ekonomický systém k účtování dokladů jednotlivých agend včetně finálních výstupů při ukončení zdaňovacího období.
Osnova: Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1, Právní úprava daňové evidence 3, Oběžný majetek 2, Dlouhodobý majetek 2, Daňová evidence příjmů a výdajů 14, Daňová evidence majetku a závazků 14, Uzávěrka v DE 16, Zahraniční obchod v rámci EU 4, Zahraniční obchod mino EU 4, Daňová evidence na PC 20

Daňový specialista SŠ

Na základě akreditace: MSMT-851/2014-1/66, platné od: 14.1.2014 do: 14.1.2017
Délka kurzu: 120 hodin (15 dní) a zkouška 4 hodiny
Minimální počet účastníků: 10, požadované vzdělání: Ukončené středoškolské vzdělání
Cena: 18.400,- Kč (DPH 0%)
Absolvent kurzu zná: silniční daň, účetní doklady a jejich evidence, principy daňové soustavy, druhy daní, daňová soustava ve vztahu k účetnictví, daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, daň z nemovitostí, daňové účetnictví, daň z převodu nemovitostí, styk s bankou, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a dalšími institucemi, ekologická daň, daňová evidence, odvody zdravotního a sociálního pojištění
Absolvent kurzu mí: Kontrolovat výpočty jednotlivých druhů daní včetně odstraňování chyb a nesrovnalostí, Připravit podklady pro zpracování daňových přiznání a vedení nařízených evidencí dle jednotlivých druhů daní, Zajišťovat poradenské činnosti v oblasti metodiky a interpretace daňových zákonů a souvisejících předpisů, Zajišťovat styk s finančními úřady, popř. jinými institucemi při předávání výkazů, hlášení a daňových přiznání, Provádět výpočty vybraných daní a zjišťování daňové povinnosti, Řešit daňové přeplatky a nedoplatky s finančním úřadem, Obhájit skutečnosti uvedené v daňovém přiznání a použité postupy, Zajišťovat daňového výkaznictví
Osnova: Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1, Daňový systém České republiky 19, Správa daní a poplatků 18, Daň z příjmu fyzických a právnických osob 18, Pojistné na sociální zabezpečení 10, Selektivní daně ze spotřeby 10, Daň z přidané hodnoty 18, Majetkové daně 18, Komunikace s finančními úřady a dalšími instituc

Kontakty:

TERRA FELIX s.r.o.
IČ: 27304043
DIČ: CZ27304043
Sídlo společnosti:
Kloknerova 2249/9,
148 00 Praha 4 – Chodov
info@terra-felix.com

CENTRÁLA ŠKOLENÍ:
ZÁMECKÝ PIVOVAR FRÝDLANT
Hejnická 4073, Frýdlant
recepce@terra-felix.com
+420 487 989 000

Pobočka Liberec:
Na Poříčí 116/5, Liberec 2
liberec@terra-felix.com

Pobočka Praha:
praha@terra-felix.com

KONTAKTNÍ OSOBA:
Pavlína Vávrová
manažerka školení
pavlina.vavrova@terra-felix.com
+420 777 202 030
termíny, přihlášky, informace o školeních