Strojírenské

Čtení a kreslení technické dokumentace

Na základě akreditace: MSMT-37102/2013-1/847, platné od: 07.11.2013 do: 07.11.2016
Délka kurzu: 63 hodin (8 dní) a zkouška 7 hodiny
Minimální počet účastníků: 10, požadované vzdělání: Ukončené základní vzdělání, další předpoklady: znalost obsluhy osobního počítače
Cena: 9.000,- Kč (DPH 0%)
Absolvent kurzu: Absolvent zná normy technického kreslení, zná rozměrové a povrchové tolerance a jejich označování, základní příkazy pro kreslení a úpravy, možnosti tisku z CAD Softwaru – tisk z modelového a výkresového prostoru, možnosti kreslení a úpravy objektů, práce s textem, nastavení a vytváření kót a šrafování. Absolvent umí vytvářet, upravovat a tisknout 2D technické výkresy, uspořádávat objekty do hladin, spojovat části výkresu do bloků a vkládat do výkresu, pracovat s více soubory najednou a přenášet nastavení, hladiny a bloky mezi výkresy, nastavit a upravovat prostředí CAD, používat a vytvářet bloky s atributy, vytvářet dynamické bloky a základní parametrizace objektů, třídit hladiny pomocí filtrů, ukládat jejich nastavení, upravovat a přizpůsobovat uživatelské prostředí – vytvářet a upravovat pásy karet, palety nástrojů a klávesové zkratky, vytvářet vlastní čáry a šrafy, vytvářet dynamické bloky ve spojení s parametrickými prvky, základní činnosti a dovednosti ve 3D modelování.
Osnova: Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 hod., Základní pojmy a úvod do problematiky 13 hod., Kreslení v CAD – 2D 28 hod., Modelování v CAD – 3D 14 hod., Rozviny a možnosti přepočtu 7 hod.

 

 Programátor CNC strojů

Na základě akreditace: MSMT-37108/2013-1/850, platné od: 03.12.2013 do: 03.12.2016
Délka kurzu: 203 hodin (26 dní) a zkouška 7 hodiny – teorie 105 hodin a praxe 98 hodin
Minimální počet účastníků: 10, požadované vzdělání: Ukončené středoškolské vzdělání
Cena: 21.600,- Kč (DPH 0%)
Absolvent kurzu: Absolvent zná technologické postupy a pracovní operace (obrábění, soustružení, frézování, vrtání, broušení, dokončovací metody obrábění a netradiční způsoby obrábění), G-kód (ISO kód), technickou dokumentaci, strojírenskou technologii (výrobní procesy, materiály, výrobu a zpracování), základy technologického měření (měřící přístroje, měření úhlů a délek), technologie CNC strojů včetně jejich programování, informační a komunikační technologie nutné pro obsluhu CNC strojů. Absolvent umí, samostatně vykonávat jednoduché pracovní operace při obsluze CNC strojů, při dodržení zásad BOZP, požární ochrany, hygieny práce i osobní hygieny pracovníka, připravovat programy na různé typy CNC strojů, vytvářet technickou dokumentaci, 2D i 3D výkresovou dokumentaci v CAD softwaru, používat různé CAM softwary k převody výkresu na G-kód, ručně napsat jednoduchý G-kód a orientovat se v něm.
Obsah kurzu – teorie: Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 hod., Základní pojmy a úvod do problematiky 4 hod., Typy obráběcích strojů a jejich specifika 2 hod., Kreslení v CAD – 2D 14 hod., Modelování v CAD – 3D 14 hod., Rozviny a možnosti přepočtu 7 hod., G-kód (ISO kód) ruční programování 14 hod., Teorie CAM a jeho typy 7 hod., 2D CAM (pálení) 7 hod., Soustružení (pohyb ve 2 osách) 14 hod., Frézování (pohyb ve 3 osách) 14 hod., Výsekové centrum 7 hod.
Obsah kurzu – praxe: Seznámení se stroji 7 hod., Programování starších strojů a přenos programu 14 hod., CNC Laser 14 hod., CNC Plazma, autogen 7 hod., CNC soustruh 14 hod., CNC frézka 21 hod., Ohraňovací lis 14 hod., Výsekové centrum 7 hod.

Kontakty:

TERRA FELIX s.r.o.
IČ: 27304043
DIČ: CZ27304043
Sídlo společnosti:
Kloknerova 2249/9,
148 00 Praha 4 – Chodov
info@terra-felix.com

CENTRÁLA ŠKOLENÍ:
ZÁMECKÝ PIVOVAR FRÝDLANT
Hejnická 4073, Frýdlant
recepce@terra-felix.com
+420 487 989 000

Pobočka Liberec:
Na Poříčí 116/5, Liberec 2
liberec@terra-felix.com

Pobočka Praha:
praha@terra-felix.com

KONTAKTNÍ OSOBA:
Pavlína Vávrová
manažerka školení
pavlina.vavrova@terra-felix.com
+420 777 202 030
termíny, přihlášky, informace o školeních