Sebepoznání a komunikace

Sebepoznání

 • 14 hodin, 2 dny
 • 8.205,- bez DPH (9.928,- s DPH)
 • Sebepoznání jako předpoklad osobního rozvoje a poznávání druhých. Poznání vlastní osobnosti a rozvoj schopností poznávat osobnost druhých.
 • Lidé se zájmem o osobnostní rozvoj

Komunikace a emoční inteligence

 • 14 hodin, 2 dny
 • 8.205,- bez DPH (9.928,- s DPH)
 • Seznámit se s principy komunikace a tzv. emoční inteligence
 • Lidé se zájmem o osobní a profesní rozvoj měkkých dovedností

Řešení konfliktních situací

 • 14 hodin, 2 dny
 • 8.205,- bez DPH (9.928,- s DPH)
 • Seznámit účastníky s příčinami, důsledky, zákonitostmi, principy a technikami zvládání konfliktních interpersonálních situací
 • Lidé se zájmem o osobnostní rozvoj

Prezentační dovednosti

 • 14 hodin, 2 dny
 • 8.205,- bez DPH (9.928,- s DPH)
 • Rozvoj prezentačních dovedností pro účely vzdělávání, předávání informací, přesvědčování, prodej a další aplikace
 • Lidé se zájmem o osobnostní rozvoj, obchodníci, vedoucí pracovníci

Motivace a hodnocení pracovníků

 • 14 hodin, 2 dny
 • 8.205,- bez DPH (9.928,- s DPH)
 • Seznámení se s psychologickými principy fungování hodnocení a motivace
 • Personalisté, vedoucí pracovníci nebo lidé se zájmem o profesní rozvoj.

Zvládání stresu (stress management)

 • 14 hodin, 2 dny
 • 8.205,- bez DPH (9.928,- s DPH)
 • Nácvik technik zvládání psychické zátěže
 • Lidé se zájmem o profesní rozvoj, vedoucí pracovníci, podnikatelé

Efektivní využívání času (time management)

 • 14 hodin, 2 dny
 • 8.205,- bez DPH (9.928,- s DPH)
 • Dlouhodobá optimalizace osobní výkonnosti pomocí stanovování motivujících cílů a jejich dosahování.
 • Lidé se zájmem o osobní rozvoj, vedoucí pracovníci, podnikatelé

Psychologické aspekty vedení

 • 14 hodin, 2 dny
 • 8.205,- bez DPH (9.928,- s DPH)
 • Seznámit účastníky s psychologickými aspekty vedení
 • Vedoucí pracovníci i zaměstnanci se zájmem o profesní rozvoj

Tvořivost, techniky duševní práce

 • 14 hodin, 2 dny
 • 8.205,- bez DPH (9.928,- s DPH)
 • Naučit se maximálně efektivně využívat vlastní duševní potenciál
 • Lidé se zájmem o osobnostní rozvoj

Je mnoho dalších možných témat, proto v případě Vašeho zájmu Vám sestavíme kurz na míru, tak aby měl co největší přínos pro Vaší firmu.

Kontakty:

TERRA FELIX s.r.o.
IČ: 27304043
DIČ: CZ27304043
Sídlo společnosti:
Kloknerova 2249/9,
148 00 Praha 4 – Chodov
info@terra-felix.com

CENTRÁLA ŠKOLENÍ:
ZÁMECKÝ PIVOVAR FRÝDLANT
Hejnická 4073, Frýdlant
recepce@terra-felix.com
+420 487 989 000

Pobočka Liberec:
Na Poříčí 116/5, Liberec 2
liberec@terra-felix.com

Pobočka Praha:
praha@terra-felix.com

KONTAKTNÍ OSOBA:
Pavlína Vávrová
manažerka školení
pavlina.vavrova@terra-felix.com
+420 777 202 030
termíny, přihlášky, informace o školeních